• Aplikacje, podręczniki...

Aplikacje, oprogramowanie E-mark

Oprócz mobilnej wersji aplikacji E-mark dostępna jest teraz również wersja stacjonarna na komputery z systemem Windows. Zapewnia te same funkcje, co aplikacja mobilna i ma podobny wygląd. Odciski są przesyłane przez Wi-Fi lub USB. Działa z komputerami z systemem Windows 8.1 lub 10.

* w czerwcu 2021 zakończyło się wsparcie aplikacji dla Windows 7.

WERSJA 3.2.0 [13.6.2023] - Windows 8.1, 10

Aplikacja E-mark pod systemy Windows

Przed użyciem wersji systemu Windows zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Podczas instalowania E-mark po raz pierwszy należy zaktualizować wersję firmware urządzenia. Najpierw podłącz urządzenie E-mark przez Wi-Fi. Można to zrobić za pomocą wersji komputerowej lub aplikacji mobilnej. Następnie dokończ aktualizację oprogramowania na E-mark - komunikat wyskakuje automatycznie. Po zaktualizowaniu oprogramowania układowego można także przełączyć się na USB.
  • Podczas korzystania z wersji stacjonarnej z połączeniem Wi-Fi może być konieczne odłączenie połączeń LAN (kwestia możliwego konfliktu adresacji IP)
  • E-mark można podłączyć za pomocą Wi-Fi lub USB, zwróć uwagę na kolor światła z tyłu po prawej stronie E-mark: niebieski = połączenie Wi-Fi, różowy = połączenie USB